Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
9
Hôm qua:
53
Tuần này:
80
Tháng này:
1232
Tất cả:
89023

Quyết định số 387/QĐ-SYT, ngày 24/8/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Ban hành quy định độ mật tài liệu của ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa".

Đăng lúc 3 năm trước · 1012 lượt xem

Quyết định số 433/QĐ-SYT, ngày 05/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thuộc Sở Y tế Thanh Hóa".

Đăng lúc 3 năm trước · 1705 lượt xem

Quyết định số 434/QĐ-SYT, ngày 05/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính ngành Y tế Thanh Hóa".

Đăng lúc 3 năm trước · 950 lượt xem

Quyết định số 604/QĐ-SYT, ngày 30/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên người ngành y tế tỉnh Thanh Hóa".

Đăng lúc 3 năm trước · 955 lượt xem

Quyết định số 1068/QĐ-SYT, ngày 05/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Hội đồng khoa học và Sáng kiến cải tiến Sở Y tế".

Đăng lúc 3 năm trước · 715 lượt xem

Quyết định số 127/QĐ-SYT, ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Thanh Hóa".

Đăng lúc 3 năm trước · 614 lượt xem