Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
83
Hôm qua:
93
Tuần này:
176
Tháng này:
1965
Tất cả:
101585

Quyết định số 387/QĐ-SYT, ngày 24/8/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Ban hành quy định độ mật tài liệu của ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa".

Đăng lúc 4 năm trước · 1198 lượt xem

Quyết định số 433/QĐ-SYT, ngày 05/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thuộc Sở Y tế Thanh Hóa".

Đăng lúc 4 năm trước · 1858 lượt xem

Quyết định số 434/QĐ-SYT, ngày 05/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính ngành Y tế Thanh Hóa".

Đăng lúc 4 năm trước · 1105 lượt xem

Quyết định số 604/QĐ-SYT, ngày 30/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên người ngành y tế tỉnh Thanh Hóa".

Đăng lúc 4 năm trước · 1117 lượt xem

Quyết định số 1068/QĐ-SYT, ngày 05/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Hội đồng khoa học và Sáng kiến cải tiến Sở Y tế".

Đăng lúc 4 năm trước · 807 lượt xem

Quyết định số 127/QĐ-SYT, ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Thanh Hóa".

Đăng lúc 4 năm trước · 694 lượt xem